Skip to main content

வில்லண்டம் பிடிச்ச விலங்கும் லவட்டின பச்சையும்!!!!! 01

11 மரநாய் (ஆண் ) ( Least weasel or Mustela )


படத்தில் உள்ள விலங்கின் பெயர் மரநாய் ( ஆண் ) ஆகும். இவற்றில் பலவகைகள் காணப்படுகின்றன .
இந்த முறை அரும்பொட்டிலை தப்பி இருக்கிறியள் :lol: . பிடியுங்கோ பச்சையை . என்னதான் மல்லையர் சரியா சொன்னாலும் , நேரத்தை கோட்டை விடுறார் இந்த இடத்திலை . இந்த மரநாய் உண்மையிலை ஆங்கிலத்திலை நல்லாய் குளப்பி போட்டுது :( . weasel உம் , polecat உம் எண்டு இதுக்கு ரெண்டு பேர் கிடக்கு . இதுகளிலையும் கனசாதியள் இருக்குது . ஏன் இப்பிடி ஒரே மிருகத்துக்கு ரெண்டு பேர் வைச்சிருக்கினம் ?? எண்டு குளப்பமாய் கிடக்கு . இதுக்குள்ளை ஒருபகுதி இந்த படத்தை " இராசகீரி " எண்டு சொல்லுறாங்கள் :unsure: . மல்லையர் சரியா சொன்னாலும் அவருக்கு மனசாலை சப்போர்ட் செய்யிறன் :) . என்னிலை கோபிக்காமல் தொடந்து இருங்கோ என்ன ?? அப்ப அடுத்த வில்லண்டத்துக்கு போவம் :D .

இதனைப்பற்றிய தகவலை தமிழில் அறிய இங்கே அழுத்துங்கள் :http://ta.wikipedia....org/wiki/மரநாய்
ஆங்கிலத்தில் அறிய இங்கே அழுத்துங்கள்:http://en.wikipedia.org/wiki/Weasel

12 காட்டுக் கழுதை அல்லது இந்தியன் காட்டுக் காட்டுக் கழுதை ( wild ass , Equus hemionus khur)


இந்த விலங்கிற்கான சரியான பெயர் காட்டுக் கழுதை அல்லது இந்தியக் காட்டுக் கழுதை ஆகும் .சரி இந்தமுறை சபைக்கு முந்தீட்டியள் நவீனன் . பிடியுங்கோ பச்சையை  :)  . தமிழினியும் மிச்ச ஆக்களும் சரியாத்தான் சொன்னீங்கள்  . உங்களுக்கு பாராட்டுக்கள் :) . ஒராள் கோவேறு கழுதை எண்டு சொன்னார்  :o  . அது முகத்திலை கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு . என்னமொராள் நெடுந்தீவு கழுதை எண்டு சொன்னார்  :o  . நெடுந்தீவிலை குதிரைதான் கண்டிருக்கிறன் . அப்ப அடுத்தவரை சந்திப்பமோ  :lol:  :D  ??   இந்த விலங்கைப்பற்றிய தகவலுக்கு இங்கே செல்லுங்கள்: http://en.wikipedia....Indian_wild_ass

13 ஆபிரிக்கப் புனுகுபூனை (  civet cat  or Viverricula )


படத்தில் உள்ள விலங்கிற்குச் சரியான பெயர் ஆபிரிக்க புனுகு பூனையாகும் . இதிலிருந்து புனுகு தைலமும்,  இது தின்ற பழக்கொட்டைகளில் இருந்து உலகின் உயர் ரக காப்பியும் தயாரிக்கப்படுகின்றது .

இதுபற்றி தமிழில் அறிய இங்கே அழுத்துங்கள் : http://ta.wikipedia....ki/புனுகுப்பூனை
ஆங்கிலத்தில் அறிய இங்கே அழுத்துங்கள் : http://en.wikipedia.org/wiki/Civet

14 முயலெலி ( Chinchilla or Chinchillidae )


இந்தப்படத்திலுள்ள விலங்கின் பெயர் முயலெலியாகும் . இது அதிகமாக தென்அமெரிக்கநாடுகளில் பரவலாகக் காணப்படுகின்றது .காவாலி கையைக்குடுங்கோ . பிடியுங்கோ பரிசை :icon_mrgreen: .  அனேகமாய் எல்லாரும் இசையின்ரை ஸ்ரைலிலை ஆங்கிலத்திலை " சின்சிலா " எண்டு சொன்னியள்  :D  . நல்லவிசையம் . ஆனால் தமிழிலை எனக்கு பெயர் தரவேணும் . சிலபேர் சின்சிலா முயல் , எலி எண்டெல்லாம் சொன்னியள் .  நண்டர் சொன்னமாதிரி இந்த வில்லண்டம் எலியும் முயலும் ஓடிப்பிடிச்சு விளையாட வந்திருக்கலாம்  :lol: . அப்ப அடுத்தவரை பாப்பமோ :D :D ???  இது பற்றிய தகவலை அறிய இங்கே அழுத்துங்கள் : http://en.wikipedia....wiki/Chinchilla

15 நவ்வி மான் ( gazelle or Bovidae  )


படத்தில் உள்ள விலங்கின் பெயர் நவ்வி மான் ஆகும் .
மல்லையர் சும்மா சொல்லக்கூடாது கிட்டமுட்ட வந்திருக்கிறியள் , பச்சையை லவட்டுறதுக்கு :icon_mrgreen: . எல்லாரும் சரியான பெயரைத்தான் சொல்லியிருக்கிறியள்  :)  . சுருள் கொம்பு மான்  ,கொம்புள்ள அழகான மான் எண்டெல்லாம் சொன்னியள் . அது அளாப்பல் விளையாட்டு  :lol:  . அப்ப அடுத்தவருக்கு போவமோ  :lol:  :lol:  ??

இது தொடர்பான ஆங்கில விளக்கத்திற்கு இங்கே அழுத்துங்கள் : http://en.wikipedia.org/wiki/Gazelle

16 மலை அணில் ( Marmot or Marmota )இந்தப்படத்தில் உள்ள விலங்கின் பெயர் மலை அணில் ஆகும்.
குடுங்கோ கையை நவீனன் . பிடியுங்கோ பச்சையை :icon_mrgreen: . உங்கை கனபேர் ஒருவகையான அணில் , ஒருவகையான கீரி , சடை அணில் எண்டெல்லாம் ஏரியாவை குழப்பி விளையாடீச்சினம்  :lol: :lol:  . நீங்கள் அங்காலை இங்காலை அரக்காமல் நிண்டியள்  :)   .  சரி அடுத்த வில்லண்டதை ஆர் லவட்ட போறியள்  :lol: :D ???

இதனுடைய விபரங்களை அறிய இங்கே அழுத்துங்கள் : http://en.wikipedia.org/wiki/Marmot

16 சடைஎருது ( Yak , Bos grunniens or  Poephagus grunniens ) 
இந்தப் படத்திலுள்ள விலங்கின் சரியான பெயர் சடைஎருது ஆகும் இது கவரிமா அல்லது யாக் என்றும் அழைக்கப்படும் இது இமயமலைப் பகுதியில் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது .மல்லை கையைக்குடுங்கோ . இந்தாங்கோ பிடியுங்கோ பரிசை  :)  .  நவீனன் , காவாலி , சுமே சரியா மறுமொழி சொன்னனிங்கள் தான் :wub: . ஆனால் நீங்கள் கையாலை வாயிலை துப்பலை தடவி அழிச்சு எழுதி எல்கேஜி பிள்ளையள் மாதிரி நடந்திருக்கிறியள்  :lol:  :icon_mrgreen:  . நான் போட்ட புதுச் சட்டம் நேற்று அமூலுக்கு வந்ததாலை உங்களுக்கு பச்சை தரேலாது . அதாலை மல்லையர் இந்தமுறை லவட்டிப்போட்டார் :D . சரி அப்ப அடுத்த கிரகத்தை பாப்பமோ  :lol:  :icon_idea:  ??? இதுபற்றிய தகவலைத் தமிழில் அறிய இங்கே அழுத்துங்கள் :http://ta.wikipedia....a.org/wiki/யாக்

இதுபற்றிய தகவலைத் ஆங்கிலத்தில்  அறிய இங்கே அழுத்துங்கள்  : http://en.wikipedia.org/wiki/Yak

17 கழுதைப்புலி ( H. hyaena or Hyaena hyaena )


படத்தில் உள்ள விலங்கின் பெயர் கழுதைப்புலி ஆகும் . இது கடுவாய், கொடுவாய், தரக்கு, புலிக்குடத்தி, வங்கு என்றும் அழைக்கப்படும் .உங்களுக்கு பச்சை தராட்டில் வெட்டி கொத்திப்போடுவியள்  :o  . அதாலை இந்தமுறை உங்களுக்கு தாறன் . மற்றவை என்னை நாறல் லுக் விடாதையுங்கோ  :icon_mrgreen:  . எல்லாருமே விடையை சொல்லியிருக்கிறியள் . ஆனாலும் மல்லையர் போட்ட மறுமொழியாலை எனக்கு கிறுதி அடிக்காத குறை :lol: . பேந்து அகராதியை புரட்டினால் இதுக்கு நாலைஞ்சு பேர் . அதிலை ஒண்டுதான் கடவாய் . அவருக்கு சிறப்பு பாராட்டை தாறன்  . அப்ப அடுத்த வில்லண்டம் வெயிற்றிங்கிலை நிக்கிறார் . பாப்பமோ  :D  :icon_idea:  ???????இதுபற்றிய தகவல்களை தமிழில் அறிய இங்கே அழுத்துங்கள்:http://ta.wikipedia....iki/கழுதைப்புலி

இதுபற்றிய தகவல்களை ஆங்கிலத்தில் அறிய இங்கே அழுத்துங்கள்:http://en.wikipedia.org/wiki/Hyaena

18 நீர்யானை Hippopotamus or Hippopotamus amphibius )படத்தில் உள்ள விலங்கின் பெயர் நீர்யானை ஆகும் . உலகில் அதிக ஆயுட்காலமான 50 ஆண்டுகளையும் , அதிக எடையும் 3000 kg கொண்ட தாவரபட்சணி இதுவாகும் .
எல்லாரும் அனேகமாய் சரியாய் சொல்லியிருக்கிறியள் .  நிலாமதியக்கா காண்டாமிருகம் எண்டியள்  :o  . அது வேறை சாமான் .நானும் தமிழினியை எவ்வளவோ குளப்பிப் பாத்தன் பிடிச்சபிடியா நிண்டியள்  :icon_mrgreen:  . இந்தாங்கோ பிடியுங்கோ பச்சையை . அப்ப அடுத்தவரை பாப்பமோ :lol: :D ???

இதுபற்றிய தகவலைத் தமிழில் பெற இங்கே அழுத்துங்கள் :http://ta.wikipedia....g/wiki/நீர்யானை

இதுபற்றிய தகவலைத் ஆங்கிலத்தில் பெற இங்கே அழுத்துங்கள் :http://en.wikipedia....ki/Hippopotamus

19 வன்சிறுத்தை அல்லது கறுப்புச்சிறுத்தை ( Jaguar , Black panther or Panthera onca ) படத்தில் உள்ள விலங்கின் பெயர் வன்சிறுத்தைகளில் ஒன்றான கறுப்புச்சிறுத்தை அல்லது கருஞ்சிறுத்தை ஆகும் . இதை ஜகுவார் என்றும் அழைப்பார்கள் . இவை தற்பொழுது மத்திய அமெரிக்காவிலேயே அதிகம் காணப்படுகின்றது . இந்த இனம் அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற இனமாகும் . ஜகுவார் காரிலை போய் இந்த வில்லண்டத்தை பிடிசிருக்கிறியள் போலை கிடக்கு நவீனன்  :icon_mrgreen: . பிடியுங்கோ பச்சையை .  எல்லாரும் சரியாத்தான் சொன்னாலும் நவீனன் பந்திக்கு முந்தீட்டாரே , நான் என்ன செய்ய  :(  ? அதாலை மற்றவைக்கு என்ரை மனசுநிறைஞ்ச பாராட்டுக்களை தாறன் :lol:  . அப்ப அடுத்தவர் வெயிற்ரிங்கில நிக்கிறார் பாப்பமோ :D :lol: :icon_idea: ???

இதுபற்றிய விபரங்களை தமிழில் அறிய இங்கே அழுத்துங்கள் :http://ta.wikipedia....g/wiki/ஜாகுவார்

இதுபற்றிய விபரங்களை ஆங்கிலத்தில் அறிய இங்கே அழுத்துங்கள்: http://en.wikipedia....i/Black_panther

 http://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar

20 மரமேறிப் பைம்மான் (  koala or Phascolarctos cinereus ) படத்தில் உள்ள விலங்கின் பெயர் மரமேறிப்பைமான் ஆகும் . இது அவுஸ்திரேலியாவில் மட்டுமே காணப்படும் தாவரபட்சணி ஆகும் . இதை கூலா அல்லது மரக்கரடி கோவாலாக்கரடி என்றும் அழைக்கின்றனர் . இது உலகில் அழிந்துகொண்டிருக்கின்ற விலங்கு இனமாகும் .
மரத்திலை ஏறித்தான் இந்தக் கிரகத்தை அமத்தி இருக்கிறியள் மல்லையர் :lol: .  நீங்கள் பட்ட கஸ்ரத்துக்கு பிடியுங்கோ பச்சையை . எல்லாரும் சரியாத்தான் சொல்லியிருக்கிறியள் . பண்டா கரடி எண்டும் ஒரு குரல் கேட்டிது  :o  . பண்டாகரடி வேறை . அப்ப அடுத்தவரை சந்திப்பம் என்ன :lol: :D :D ???
இதுபற்றிய விபரங்களை தமிழில் அறிய இங்கே அழுத்துங்கள் :  http://ta.wikipedia....org/wiki/கோவாலா

இதுபற்றிய விபரங்களை ஆங்கிலத்தில்  அறிய இங்கே அழுத்துங்கள் : http://en.wikipedia.org/wiki/Koala
     
    

Post a Comment

Popular posts from this blog

"சமூகம் எனக்கு என்ன தந்தது என்பதை விட நான் என்ன சமூகத்திற்கு கொடுத்தேன் என்பதை சிந்திக்கவே நான் விரும்புகின்றேன் ". புலோலியூரான் - நேர்காணல்.

ஈழத்தின் வடமாராட்சி பகுதியான தம்பசிட்டியில் பிறந்து ஜெர்மனி டுசில்டோர்ஃப்,  (Düsseldorf) நகரில் வாழ்ந்து வரும் டேவிட் யோகேசன் புலம் பெயர் இலக்கியப்பரப்பில் "புலோலியூரான்" என்ற புனை பெயரில் அறிமுகமானவர். இவருடைய ஆக்கங்கள் இதுவரை இலக்கியப் பரப்பில் ஆவணப்படுத்தாவிட்டாலும், ஓர் சிறந்த அறிவியல் சிந்தனையாளராகவும் , கணணியியல், பொருளாதாரம், திட்டமிடல், நிதி துறை சார் வல்லுனராகவும் ,அரசியல் செயற்பாட்டாளராகவும்  ,பயிற்சி விமான ஓட்டியாகவும் , ஜேர்மன் அரசினது ஆரம்பகால கணணி மென்பொருள்துறை ஆலோசகராகவும் ஆசிய, வளைகுடா மற்றும் ஆபிரிக்க தேசங்களில் பொருளாதாரம், திட்டமிடல், நிதி ஆலோசகராக என்று பன்முகப்படுத்தப்பட்ட இளைய தலைமுறையை சேர்ந்த புலோலியூரானை வாசகர்களுக்காக பல கட்ட மின்னஞ்சல் பரிவர்த்தனைகள் மூலம் நான் கண்ட நேர்காணல் இது .............
கோமகன்


000000000000000000000000000000000000
உங்களை நான் எவ்வாறு தெரிந்து கொள்ள முடியும்?
" மன்னிக்கவும், நீங்கள் யார் என சொல்லுங்கள்?"!! இலங்கையில் இருந்து ஜேர்மன் வரை நான் அடிக்கடி எதிர்கொண்ட கேள்விகளில் ஒன்று இது. என் வாழ்க்கையில் நான் எதிர்கொண்ட எனக…

"ஆண்கள் உடல்அரசியலைப் பேசலாம் என்றால்,பெண்கள் ஏன் உடலரசியலைப் பாடக்கூடாது"?-நேர்காணல் புஷ்பராணி சிதம்பரி.

ஈழத்தின் வடபுலத்தில்  மயிலிட்டிக் கிராமத்தைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்டு தற்பொழுது பிரான்ஸில் வசித்து வரும்  புஷ்பராணி, தமிழ் ஈழ விடுதலைப் போராட்டத்தின் ஆரம்பகால  அமைப்புகளான தமிழ் இளைஞர் பேரவையிலும்,அதன் பின்னர் தமிழ் ஈழ விடுதலை இயக்கத்திலும் (TLO) இயங்கிய பெண்போராளி ஆவார். அத்துடன் இவர் தமிழ் இளைஞர் பேரவையின் மகளிர் பிரிவுக்கு  அமைப்பாளராக இருந்திருக்கின்றார். ஆயுதம் தாங்கிய தமிழ் ஈழத்தேசியவிடுதலைப்  போராட்ட வரலாறில் முதன் முதலாகச்  சிறை சென்ற இரு பெண்போராளிகளில் ஒருவராக எம்மிடையே அடையாளப்படுத்துள்ளார். இவர் பல்வேறு தளங்களில் இருந்தவர்களுடனும், அன்றிருந்த தமிழ் ஈழத்தேசிய விடுதலைப்போராட்ட  இயக்கங்களின் தலைமைப் பொறுப்புகளில் இருந்தவர்களுடனும், அவர்கள் அந்தப் பொறுப்புகளுக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே அவர்களுடன் ஒன்றிணைந்து  தமிழீழ விடுதலைப்போராட்டத்தில் ஓர் சக போராளியாக இருந்திருக்கின்றார். இந்த விடுதலைப்போராட்டத்தில்  பலவிதமான சித்திரவதைகளையும் சாதியரீதியாக  ஒடுக்குமுறையையும் சந்தித்தவர் புஷ்பராணி சிதம்பரி. அன்றைய காலகட்டத்தில் இருந்த சாத்வீகப்  போராட்டத்தில் நம்பிக்கை இழந்த இளைய தலைமுறையினருடன் …

"கலை உண்மையைப் பேசவேண்டும் ; கலைஞனும் உண்மையின் பக்கத்திலேயே நிற்க வேண்டும்" - நேர்காணல் யேசுராசா.

அ.யேசுராசா  தாயகத்தின்  குறிப்பிடத்தக்க கவிஞர், சிறுகதையாசிரியர், விமர்சகர், இதழாசிரியர் மற்றும் பதிப்பாளர் என்று பன்முக ஆளுமை  படைப்பாளி . 1968 முதல் கவிதைகள், சிறுகதைகள், மொழிபெயர்ப்பு, பத்தி எழுத்துக்கள், விமர்சனம் போன்ற பல தளங்களில் தீவிரமாக இயங்கிவரும் அ .யேசுராசா கலை, இலக்கியங்கள் அனுபவ வெளிப்பாடாய் அமையவேண்டுமென்பதிலும், கலை இலக்கிய உலகில் அறம்சார்ந்த நிலைப்பாடு பேணப்பட வேண்டுமென்பதிலும் உறுதிகொண்டதோர் இலக்கியவாதி . அத்துடன் நின்றுவிடாது யாழ். திரைப்பட வட்டம், யாழ். பல்கலைக்கழக புறநிலைப் படிப்புகள் அலகின் திரைப்பட வட்டம் என்பவற்றில் தீவிரச் செயற்பாட்டாளராக இருந்திருக்கின்றார் .
பதினொரு ஈழத்துக் கவிஞர்கள், மரணத்துள் வாழ்வோம், தேடலும் படைப்புலகமும் ஆகிய நூல்களின் தொகுப்பாளர்களில் ஒருவராகவும் . காலம் எழுதிய வரிகள் கவிதைத் தொகுதியின் தொகுப்பாளராகவும் . அலை சிற்றேட்டில் முதலில் ஆசிரியர் குழுவிலும் - நிர்வாக ஆசிரியராகவும் பின்னர் 25ஆவது இதழிலிருந்து ஆசிரியராகவும் இருந்த அ .ஜேசுராசா , இளைய தலைமுறையினரின் வளர்ச்சியை இலக்காகக் கொண்டு கவிதை, தெரிதல் ஆகிய இதழ்களை வெளியிட்டு அவற்றின் ஆசிரிய…