ஒரு விசரனப்பற்றி இன்னொரு விசரன் எழுதிய கதை -வாசிப்பு அனுபவம்.


நான் ஏறத்தாழ இரண்டு வருடங்களாக லண்டன் காரனாக இருந்த காரணத்தால் நாவலின் தலைப்பை பார்த்தவுடன் லண்டன் பீப்பிள்ஸ் உடைய அதிமேதாவித்தனங்களையும், அதனுடன் பயணிக்கின்ற அவர்களுடைய வாழ்வியல் விழுமியங்களையும் சேனன் புதிதாக என்ன சொல்லப்போகின்றார் என்று எண்ணிக்கொண்டே பக்கங்களைப் புரட்டினேன் . எடுத்த எடுப்பிலேயே நான் இருந்த வாழ்கை காலத்தின் மிச்ச சொச்சங்களை லண்டன்காரர் பேசத்தொடங்கியது . உலக மக்களால் "லண்டன்" என்று வாய்பிளந்து பார்க்கப்படுகின்ற பெருநகரின் அடித்தட்டு (இழி ) மக்களது வாழ்வின் அவலங்களையும், அதனூடே பயணிக்கின்ற மூன்றாம் தர அரசியல் நிலைப்பாடுகளையும் , ஓரினசேர்க்கையாளர்கள் தொடர்பான பார்வை, அண்மையில் நடைபெற்ற கலவரம், அந்தக் கலவரத்தின் நுண்ணரசியல் என்று பல கதைக்களங்களையும் கதை மாந்தர்களையும் லண்டன்காரர் மனத்திரையில் விரியச்செய்தது. இதில் சாந்தெலா "சோசலிஸ்ட் "ஆக சோசலிஸ்ட் கட்சியில் இணைவதும், அதுசம்பந்தமான உரையாடல்களும், கோட்பாடுகள் மற்றும் தத்துவங்கள் எப்படி ஓர் அமைப்பில் புனிதமாக பாதுகாக்கப்படுகின்றது என்பதை நூலாசிரியர் எள்ளி நகையாடியிருக்கின்றார்.  

"நாவல் என்றால் எத்தனை பக்கங்கள் இருக்கவேண்டும் என்று வரையறை இல்லை, மாறாக  அது சொல்லவந்த செய்தியை சரியாக சனங்களிடம் சொல்லியிருக்கின்றதா என்பதே முக்கியம்" என்பதற்கு இந்த லண்டன்காரர் ஒரு சரியான எடுத்துக் காட்டு. இதன் அனைத்து செய்திகளும் மொத்தம் 98 பக்கங்களுக்குள் அடங்கியிருக்கின்றன  .
அதற்குள் ஆரவாரங்கள், உருவல் எடுகோள்கள் ஏதும் இல்லாமல் தான் சொல்ல நினைத்ததை நூலாசிரியர் சரியாகவே சொல்லி இருக்கின்றார் நாவலை வாசிக்கும் பொழுது பல இடங்களில் கடும் வறட்சியுடன் கட்டுரைத்தனமாக இருக்கின்றது.

எல்லோரும் தான் கதை சொல்கின்றார்கள். ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு விதமாக வாசகனை வசப்படுத்தும் .ஆனால், இந்த நூலாசிரியர்  யாருமே யோசிக்காத ஒரு பக்கத்தைப் பிடித்து தனது நாவலை முடித்திருக்கின்றார். ஒரு படைப்பானது பொதுவெளியில் வந்ததின் பின்னர்  அந்தப் படைப்பை பலர் கூடியிருந்து தங்களது விருப்பு வெறுப்புக்களுக்கு ஏற்றமாதிரி "விமர்சனம் " என்ற பார்வையில் கும்மியடிப்பதை தவிர்க்குமுகமாக நூலாசிரியரே தனது நாவலுக்கு தானே விமர்சனம் வைத்து நாவலை முடித்து வைத்திருக்கின்றார். இது உண்மையிலேயே இது பாரா ட்டப்படேண்டிய விடயம்.  

இறுதியாக ஒருசில கேள்விகள் வருவது இயல்பாகின்றது .................

01 நூலாசிரியர் சாந்தெலாவை அடிக்கடி கறுப்பி என்று அழைக்காது பெயர் சொல்லியே அழைத்திருக்கலாம். இது ஒரே நிறத்தை உடைய உயிரி அதே நிறத்தை உடைய அடுத்த உயிரியைப்பார்த்து தனது இழிபார்வையை வெளிப்படுத்துவது போலாகும். 

02 ஓரினச்சேர்க்கையாளர்கள் தனியே இழிநிலை மக்களிலேயா இருக்கின்றார்கள்? நடுத்தர மற்றும் உயர் நிலை மக்களிடையேயும் இந்த ஓரினச்சேர்கையாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் தானே?  ஏன் இங்குதான் இருக்கின்றார்கள் என்று தூக்கலாக காட்டவேண்டும்? 

இவைகளை தவிர்த்து பார்க்கும் பொழுது லண்டன்காரர் காத்திரமான நாவல் என்றுதான் சொல்லவேண்டும் .கோமகன் 

09 கார்த்திகை 2015

Post a Comment

Popular posts from this blog

"ஆண்கள் உடல்அரசியலைப் பேசலாம் என்றால்,பெண்கள் ஏன் உடலரசியலைப் பாடக்கூடாது"?-நேர்காணல் புஷ்பராணி சிதம்பரி.

சிக்கிய மரமும் சில்லெடுத்த பெயரும் - அறிவியல் -இறுதிப்பாகம் பாகம் 04 ,-40. - 50 )

சிக்கிய மரமும் சில்லெடுத்த பெயரும் அறிவியல் பாகம் 03 - 31 - 40.