ஒரு சில படைப்பாளிகளின் பார்வையில் பாலியல் தொழிலார்கள்
ஒரு சில படைப்பாளிகளின் சிந்தனைப்போக்குகளை பார்க்கையில் எனக்கு அவர்களின் அறியாமை மீது இரக்கமே ஏற்படுகின்றது. தங்கள் படைப்புகளில் பெண்களின் மீது உள்ள பார்வைகளை முற்போக்கு சிந்தனைகளாகக் காட்டும் இந்தப்படைப்பாளிகள், நடைமுறைகளில் அவ்வாறு காட்டிக்கொள்வதில்லை. அண்மையில் எனது சக படைப்பாளியான ஒரு கவிஞர் டெல்லியில் இருந்த பாலியல் தொழிலார்கள் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு செய்த மனிதாபிமான உதவிகளை எள்ளி நகையாடி இருந்தார்.அத்துடன் மற்றயவர்களுக்கு போதனையும் செய்திருந்தார். அதில் அவரது பெண்கள் மீதான இழி பார்வையும், ஆணாதிக்க மனோபாவவுமே மேலோங்கி இருந்தது .

குகைகளில் விலங்குகளுடன் விலங்குகளாக இருந்த மனிதனின் சிந்தனை போக்குகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களே நாகரீகங்களின் வளர்ச்சி நிலையும் அத்னூடாக வந்த இன்றைய வாழ்வு முறைமைகளும். ஆனால் ஒருசிலருக்கு இந்த வளர்ச்சிகள் ஒவ்வாமையாகக் காணப்படுகின்றது. மானுட வாழ்வில் ஓர் ஆணும் பெண்ணும் சம அளவிலான உயிரிகள். .ஆனால் மானுட நாகரீகப் போக்குகளிலே உடல்வலுவால் பலம் கொண்ட ஆண்களால் பெண்ணானவள் இரண்டாம் தரப்பிரஜையாக நடாத்தப்பட்டாள். இதற்கு உலகிலுள்ள மதங்கள் அனைத்துமே ஊக்கிகளாக செயல்பட்டு வந்தன. அதன் விளைச்சலே பாலியல் தொழிலார்கள்.

பாலியல் தொழில் என்பது பல நூற்றாண்டுகள் பழமை வாய்ந்தது. இன்றைய நிலையில் உள்ள மனிதநாகரீகம் பாலியல் தொழிலை இழிநிலையில் கருதாது அதனை சட்டவலு கொடுத்து சமூக அந்தஸ்த்தாக தரமுயர்த்தியுள்ளது. ஆனால் ஒரு சில படைப்பாளிகளோ இந்த நிலை தெரிந்தும் மதம் பிடித்தவர்களாக பாலியல் தொழிலாளர்களை தொடர்ந்தும் அவர்களின் உணர்வுகளை இழிநிலப்படுத்தியே வருகின்றார்கள்.

இப்படியான இரட்டை முகப்படைப்பாளிகளே!! உங்கள் சுயம் வெளிப்படும்பொழுது உங்கள் படைப்புகளை மக்கள் நிராகரிப்பார்கள் என்பதை மறவாதீர்கள். உங்கள் படைப்புகள் குப்பைகளுடன் குப்பைகளாக கேட்பாரற்று கிடக்கும். இத்தகைய படைப்பாளிகளுக்கு எனது வன்மையான கண்டனங்களைப் பதிவு செய்கின்றேன் நன்றி .
கோமகன் 
2 comments

Popular posts from this blog

"ஆண்கள் உடல்அரசியலைப் பேசலாம் என்றால்,பெண்கள் ஏன் உடலரசியலைப் பாடக்கூடாது"?-நேர்காணல் புஷ்பராணி சிதம்பரி.

சிக்கிய மரமும் சில்லெடுத்த பெயரும் - அறிவியல் -இறுதிப்பாகம் பாகம் 04 ,-40. - 50 )

சிக்கிய மரமும் சில்லெடுத்த பெயரும் அறிவியல் பாகம் 03 - 31 - 40.